Armfelt

Häng med i Livrustkammarens arbete inför detta års stora utställning om Gustaf Mauritz Armfelt!

Välkommen till utställningen

Nu är utställningen ”Jag är Armfelt” öppnad och vi går in i en s k förvaltningsfas. Det innebär att vi inte kommer att skriva mer på denna blogg då dess syfte var att ge er en inblick utställningsarbetet.

Nu lever utställningen vidare på Livrustkammaren och på vår webbplats!

Tack till alla er som har följt bloggen och varmt välkomna till Slottsbacken 3!

Annons

Veckans citat

Hedvig De la Gardie, Gustaf Mauritz hustru.

”… skulle gärna vilja följa den plan du föreslår och själv komma i en aerostatisk maskin om det vore möjligt, om du emellertid har behov av din Pumpa / Gud give att du inte kommer att få det / far hon över jord och vatten om det så vore i andra änden av universum för att komma till dig.”

Hedvig Ulrika De La Gardie till G M Armfelt 1790.

I kväll är du välkommen!

 
När:
28/03, 2012
Tider:
Öppen vernissage kl 19
Var:
Livrustkammaren, Slottsbacken 3
Fri entré
 
Vernissage: Jag är Armfelt
Årets utställning öppnar! Gustaf Mauritz Armfelt är den stilige baronen som fängslar sin omgivning. 
Han blir Gustav III:s gunstling men drivs i landsflykt efter kungens död. Genom häpnadsväckande tur och charm kan han senare återvända. 
Armfelts öde blir till en vägvisare genom ett Europa i kaos, revolt och krig kring sekelskiftet 1800.
 
Jag hoppas att vi ses ikväll!

/Åsa, projektledare

Veckans citat

Magdalena Rudenschöld

”Våra hjärtan förstodo hvarandra redan; och en enda blick var då tillräcklig för att säga hvad munnen ej vågade uttala….Jag lefde endast för glädjen att kunna uppfånga en enda blick från hans öga, som sade mig att jag var vacker, att jag var älskad af den, som oåterkalleligen bestämt mitt öde. Hvad denna första tid af min kärlek var lycklig!”

Ur Magdalena Rudenschölds memoarer

Välkommen till vernissage i Livrustkammaren!

/ Åsa, projektledare

Nu finns det en aptitretare i Livrustkammarens entré!

 

I morse placerade vi in två pistoler, som tillhört Armfelt, i den monter som våra besökare  möter direkt innanför museets entrédörrar. Det krävs förberedelser för varje moment när ett föremål ska placeras in i en monter. Först ska pistolerna ha en bra ställning som en smed gör efter exakta mått på pistolerna. Sen ska pistolerna monteras av en konservator. Därefter ska skylten som berättar om pistolerna monteras intill dessa. Till sist ska pistolerna in i montern. Vi är alltid två personer när vi hanterar våra föremål, i det här fallet en av våra konservatorer, Peter, och vår tekniker, Lennart. 

Om du besöker museet fr o m idag kan du alltså få en liten aptitretare! Välkommen!

/projektledare, Åsa

Veckans citat

Augusta och Gustaf, de två äldsta barnen som föddes inom äktenskapet.

”Jag ser tusen gånger om dagen dina tårar, deras ursprung och orsak … Men tiden skall verka lösande av den förtrollning, som eftertanke och föresatser icke förmått bryta.”

G M Armfelt till Hedvig Ulrika De la Gardie (angående otroheten)

De finländska konservatorerna har anlänt!

Vårt utställningsprojekt ”Jag är Armfelt” är ett samarbetsprojekt med Finlands Nationalmuseum. I utställningen har vi ca 80 föremål som vi har fått låna in från FInlands Nationalmuseum. I samarbetet mellan våra museer ingår  att de finska konservatorerna kommer hit till Livrustkammaren och hjälper till att montera föremålen och placera in dom i våra montrar.

Alla föremål från Finland kom för en tid sedan med en föremålstransport. Föremålen har legat i sina packlådor i väntan på de finska konservatorerna som anlände i förra veckan. Nu är det febril aktivitet, först ska föremålen konditionsbedömmas d v s  synas av så att de inte har farit illa på vägen till Sverige. Sen ska föremålen ställas ut i våra montrar. 

/Åsa, projektledare

Monteringsmöte – hur ska föremålen ställas ut?!

Ett centralt tema för oss när vi  bygger utställningar är att fundera kring hur vi kan ställa ut föremålen både från vår egen samling och de inlånade. Det är en balansgång mellan hur vår utställningsformgivare, Fritz Halvorsen, har för tänk kring scenografin och hur förmålen mår bäst. Varje enskilt föremål måste få sin bedömning. Den bedömningen gör våra konservatorer.

/Åsa, projektledare

Veckans citat

Bilden är fotad ur Yngve Lyttkens bok "Domen över Magdalena Rudenschöld" (1950).

”Jag fick just nu, min dyra och ömma vän, ditt brev av den 18. Vilken livlig tacksamhet hyser jag ej för den noggrannhet, varmed du meddelar mig nyheter ifrån dig, emedan dessa utgör mitt livs enda behag, då jag är berövad lyckan att se dig. [—] Ack, min vän, om hoppet att din älskarinna delar dina sorger, kan skänka dig någon tröst, så var övertygad att hon på bekostnad av sitt liv skulle vilja bereda dig vore det ock den allra ringaste.”

Magdalena Rudenschöld till G M Armfelt 18 juni 1792

Inläggsnavigering

%d bloggare gillar detta: