Armfelt

Häng med i Livrustkammarens arbete inför detta års stora utställning om Gustaf Mauritz Armfelt!

Archive for the tag “Hedvig De la Gardie”

Veckans citat

Hedvig De la Gardie, Gustaf Mauritz hustru.

”… skulle gärna vilja följa den plan du föreslår och själv komma i en aerostatisk maskin om det vore möjligt, om du emellertid har behov av din Pumpa / Gud give att du inte kommer att få det / far hon över jord och vatten om det så vore i andra änden av universum för att komma till dig.”

Hedvig Ulrika De La Gardie till G M Armfelt 1790.

Annonser

Veckans citat

Augusta och Gustaf, de två äldsta barnen som föddes inom äktenskapet.

”Jag ser tusen gånger om dagen dina tårar, deras ursprung och orsak … Men tiden skall verka lösande av den förtrollning, som eftertanke och föresatser icke förmått bryta.”

G M Armfelt till Hedvig Ulrika De la Gardie (angående otroheten)

Veckans citat

 

Gustaf Mauritz Armfelt

”… du förtjänar att jag inte skriver ett enda ord, min gud vilka sorgliga funderingar, det är så att den mest okänsliga själ förtvivlar, vad har jag gjort för att misstänkas för att inte hålla av dig, frånvaron gör dig verkligen orättvis min vän, än en gång vad har jag gjort, hur har du hjärta att tala så till mig mitt så sublima, så upphöjda synsätt, min fina karaktär, allt detta har inget att göra med hur fäst jag är vid dig, jag håller av dig och kommer att göra det hela livet för din karaktär, för min egen lycka, och av tusen skäl som är goda och hållbara, men eftersom jag inte lyckas tillräckligt övertyga dig om det ska jag försöka hitta andra, vägar att göra oss glada och lyckliga på alla sätt, min vänskap för dig är utan gräns den är min enda lycka, för att bevisa för dig är jag redo till allt, vad fordrar du av mig vad måste jag göra för att övertyga dig om det, jag är redo till allt befall fordra och du blir åtlydd…”

Hedvig Ulrika De La Gardie i ett brev till G M Armfelt 1789.

Veckans citat

Gustaf Mauritz fru Hedvig De la Gardie.

 ”Detta giftermål ingår han ingaluda av kärlek utan endast af högfärd för att komma in uti en af våra förnämsta familjer. Fröken De la Gardie är möjligen ej så vidare begåfvad, men hon saknar ingalunda omdöme och lefnadsvett…Å hennes sida sker nog giftermålet af kärlek, men jag fruktar dock, att hon ej kommer att blifva lycklig, ty en så häftig och egennyttig man som Armfelt kan säkerligen icke gör någon kvinna lycklig.”

Ur hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok i juli 1785

Alla hjärtans dag citat

”Jag håller hjärteligen av henne och bättre och ömmare vän finnes ej på jorden. Bägge 40 år, sjukliga och kloka mêlerar vi ej amour i vår vänskap. Publiken kan tro vad de vilja. Vare du med oss, så vet jag visst, att du deltog av gott hjärta.” Armfelt om hertiginnan av Kurland i brev till hustrun Hedvig

Veckans citat

Ängsö slott, där Augusta bodde med sin make ryttmästaren och kammarherren Axel Adolf Piper.

”Om jag ännu vore ungkarl och skulle gifta mig, så skulle jag gifta mig med din mor – av kärlek – om hon nämligen ville ha mig, varpå jag mycket tvivlar.” Han beskrev deras förhållande som en ny romans och sig själv som ”Moses, vars känslor var livligast mot hans dagars slut.”

Armfelt i ett brev till dottern Augusta. Ur Stig Ramels bok om Armfelt

Veckans citat

Gustaf Mauritz Armfelt

”Ingen af alla de passioner jag genomlefvat kan komma i jemförelse med den kärlek, jag känner för dig – en känsla, som icke har några gränser och som ska följa mig till grafven.”

Gustaf  Mauritz Armfelt i ett brev till Hedvig Ulrika De La Gardie

Visste du att…

Gustaf Mauritz Armfelt

…Gustav Mauritz var rätt ojämn till humöret? Det ser man i hans flitiga skrivande. Undras om det beror på sockerchock? Han älskade tydligen mjölrätter med sylt: pannkakor, risgrynsgröt och våfflor! Han skriver till Hedvig, hustrun, att han saknar detta. För mycket socker lär man ju bli ojämn i humöret av.

Annars är det rätt svårt  att utläsa av hans brev vad han fick på alla flotta middagar hos aristokrater i Rom, Pisa och Neapel eller i Paris och Wien. Eller vad bjöd han själv på? Utställningen kommer att visa hans två eleganta porslinsserviser – vad lades upp på de faten?

/Ann

Veckans citat

Magdalena Rudenschöld

“Att kunna fängsla den vackraste och älskvärdaste bland alla hovets herrar var något som smickrade min fåfänga. Vid denna tid sysselsatte sig Armfelt ingalunda med statsangelägenheter: han arrangerade hovets fester och nöjen och ägande skönheten sin hyllning överallt var han fann den. Hans tycke för mig var endast helt övergående, och endast min stolthet kunde förmå mig att dölja det och synas likgiltig, då han trädde i äktenskap med grevinnan De la Gardie…”

Ur Magdalena Rudenschölds memoarer

Armfelt och kärleken till kvinnorna och barnen

Hertiginnan av Kurland med två av sina döttrar

Vackre baron Armfelt var en livlig och känslofull person, kvick och charmig. Det är lätt att tänka på kärlek när man tänker på honom. I producentgruppen laborerade vi redan från början kring olika kärleksteman. Detta har lett fram till att vi i utställningen arbetar med fyra ”kärleksingångarna” till hans liv: kärleken till kvinnorna,  kärleken till kungen, kärleken till maten och kärleken till fäderneslandet.

Kärleken till kvinnorna och barnen

Det andra rummet är koncentrerat på Armfelts relation till kvinnorna. Ett spännande område, kanske upprörande. Det var det redan på hans tid. Kanske hade hans livsstil något att göra med en allt starkare individualism och frigjordhet mot kyrkan. Man gjorde sig löjlig över prästerna i upplysningens anda. Observeras bör att detta är hovets och elitens värld. Ett frappant exempel hade man nyligen haft i Sverige med kung Fredriks öppna mätressförhållande. Konvenansäktenskap hade inget med passionerad kärlek att göra. Passion var ett sjukdomstillstånd. Samtidigt var det förstås männen som öppet tilläts lida mest av den febern. Mansdominerad hierarki mellan könen ifrågasattes inte – eller så gjordes det faktiskt, exempel finns.

Vi möter här hustrun Hedvig De la Gardie, den aktningsvärda, hans svenska älskarinna Magdalena Rudenschöld, och ryska furstinnan Katarina Menschikov, hertiginnan av Kurland, hennes dotter Prinsessan av Sagan och så Armfelts barn, både inom äktenskapet och två från hans fria förbindelser.

/Ann, producentgruppen

Post Navigation

%d bloggare gillar detta: