Armfelt

Häng med i Livrustkammarens arbete inför detta års stora utställning om Gustaf Mauritz Armfelt!

Archive for the category “Spår efter Armfelt”

Berättelsen om Magdalena Rudenschölds ”’Lilla Eric”

Del 3/3

I juni 1798 födde Magdalena Rudenschöld en son utom äktenskapet som döptes till Eric Carlson Ekmansdorff – här följer hans berättelse.

I Lilly Lindwalls bok om Magdalena Rudenschöld (1917) citeras ett brev, skrivet av en C. Carstens i St. Michel den 24 mars 1882, där Eric Carlson Ekmansdorffs vidare öden kartläggs. Han gick inte något lyckligt liv till mötes. Som avskedad kapten levde han sitt liv i St. Michel [Mikkeli] i Finland. Han led tydligen av en obotlig åkomma (lues inveterata, någon typ av ryggmärgsskada?), och sysslade stundom med renskrivning åt olika tjänstemän, men använde sitt arvode mestadels till dryckenskap. Sin sista tid bodde han hos murarmästaren Erik Sjerlund, som då brevet skrevs uppges ännu ha varit i livet och meddelat detta till brevskrivaren. Eric Carlson Ekmansdorff avled 1848, 50 år gammal. Sjerlund såg till att han fick en enkel begravning, vilken bekostades av räntmästaren Svinhufvud som också betalat för Erics tidigare inackorderingar i bygden. Huruvida Svinhufvud fått pengar från någon annan för underhållet eller bidragit ur egen ficka är inte känt.

Så slutar, den av allt att döma, ganska tragiska berättelsen om ”lilla Eric”. Och om Magdalena någonsin träffade sin son eller fick hans siluettbild får vi nog aldrig veta.

/Sofia, producentgruppen

Annonser

Berättelsen om Magdalena Rudenschölds ”Lilla Eric”

Del 2/3

I juni 1798 födde Magdalena Rudenschöld en son utom äktenskapet som döptes till Eric Carlson Ekmansdorff – här följer hans berättelse.

Vem var då Eric Carlson Ekmansdorffs fader? Om detta ger kyrkoboken inga besked, men i det allmänna folkmedvetandet ska svaret ha varit givet: Gustaf Mauritz Armfelt! Enligt vad flera personer i bygden berättat bodde Magdalena Rudenschöld vid tiden för barnets födelse med en förnäm herre. Det fina paret ska ha kommit i vagn och bott i det avlägset belägna Fibrotorp där det efter 14 dagar föddes en liten pojke som lämnades bort.

Kan denne ”förnäme herre” ha varit Armfelt? Andra författare har hållit det för otroligt att Armfelt skulle ha lämnat livet vid de tyska badorter där han befann sig för att finnas vid Magdalenas sida dessa veckor i Tryserum. Enligt Armfelts biograf Elof Tegnér ska Magdalenas och Armfelts intima umgänge dessutom ha upphört 1792. Å andra sidan fanns även i prosten Atterboms släkt övertygelsen att var fadern. Paret Atterbom verkar dock från början inte ha känt till föräldrarnas namn, utan brevväxlingen med Magdalena gick till en början via en annan adressat i Stockholm. Senare skrev Magdalena i eget namn till prosten för att höra sig för om ”vården av min lilla Eric” och hon önskade också, om möjligt få en siluettbild av honom.

Lilla Eric ska enligt uppgift ha vuxit upp till den ”vackraste älskligaste yngling”. På Armfelts önskan – och det här är intressant – sändes han vid 16 års ålder till Stockholm och senare till St. Petersburg. Vid ankomsten skulle dock Armfelt just ha dött och hans hustru tagit sig an gossen ”som sitt eget barn”. Sedan han genomgått krigsskolan och gått i rysk tjänst förlorade familjen Atterbom kontakten med honom och sörjde honom som död.

/Sofia, producentgruppen

Del 3/3 publiceras den 28/2

Berättelsen om Magdalena Rudenschölds ”Lilla Eric”

 Del 1/3

Ibland kommer man av en slump in på ett levnadsöde. En person ur det förflutna som plötsligt blir levande och griper tag. Så var fallet för mig med Magdalena Rudenschölds ”lilla Eric”. Här följer hans berättelse i tre delar, såsom den nystas upp i Lilly Lindwalls biografi över hans mor från 1917. Lindwall bygger i sin tur på en rad brev och andra källor.

År 1798 har prosten Atterbom, kyrkoherde i Tryserums församling i Tjust, antecknat födelsen av pojken Eric Carlson Ekmansdorff i kyrkoboken. Modern är okänd, och som vittnen, vilka pojken också verkar ha namngivits efter, anges Eric Jöns Sundberg och Carl Nilsson i Fibrotorp. Att modern var Magdalena Rudenschöld och att barnet föddes i Fibrotorp har senare lagts till i kyrkboken av Atterboms efterträdare, prosten Häger. Om pojken berättas också att han uppfostrades av Atterbom, kom till Hapaniemi [Finlands krigshögskola] och gick i rysk tjänst 1820.

/Sofia, producentgruppen

Del 2/3 publiceras den 21/2

Var finns det fina porträttet på Magdalena Rudenschöld idag?

Bilden är fotad ur Yngve Lyttkens bok "Domen över Magdalena Rudenschöld" (1950).

En av målsättningarna med utställningen om Gustaf Mauritz Armfelt är att lyfta fram kvinnorna bakom honom och tydliggöra de roller de har spelat i hans liv.

Men för att kvinnorna ska kunna synliggöras måste de ta plats rent visuellt i utställningen, inte bara i text, och då räcker de miniatyrporträtt vi hittills har som inlån inte så långt på vägen.

Av de bevarande porträtten av Armfelts älskarinna Magdalena Rudenschöld är denna oljemålning av C F von Breda det kanske mest uttrycksfulla. Det visar en charmfull och ovanligt levande ung kvinna – men var finns det? I en bok från 1950 hänvisas det till ”Hofors, Gästrikland”. Ovako Steel, som äger herrgården i Hofors, har varit mycket hjälpsamma och letat i gömmorna, men utan resultat. Så – är det möjligen någon som kan hjälpa oss med en ledtråd?!

/Sofia, producentgruppen

Vi lokaliserar Armfelts våning

Från mitten av 1780-talet och fram till Gustav III:s död 1792 bodde Gustaf Mauritz Armfelt i den nordvästra flygeln på Stockholms Slott.

 Av denna specialinredda våning finns idag inte mycket kvar, men tack vare Catrine Arvidsson från Statens fastighetsverk och Husgerådskammarens intendent Kerstin Hagsgård fick vi ändå en möjlighet att titta in i de rum och skrubbar som en gång utgjorde kungagunstlingens ståtliga bostad. Här fanns Armfelts sängkammare, hans salong, ett ”skriv- och bokrum”, en liten matsal, pig- och lakejkammare etc.

 Särskilt fascinerades vi av den s k ”runda salen”, ett cirkelformat rum utan fönster som man ännu kunde ana spåren av – undrar vad det kan ha haft för funktion?

/Sofia, producentgruppen

Post Navigation

%d bloggare gillar detta: